9 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019року
№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

 

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу. 

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27.Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

 

 

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Херсонському яслах-садку № 45 Херсонської міської ради на 2019 рік

 Інформаційно-профілактичні заходи

 

 

Інформаційно-профілактичні заходи

№ з/п

 

Назва заходу

 

Термін виконання

 

Відповідальний

 

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах в яслах-садку

травень

Директор,

вихователь-методист

2

Засідання методичного об'єднання «Протидія булінгу в дитячому колективі»

вересень

Вихователь-методист

3

Контроль стану роботи щодо попередженню випадків булінгу

щоквартально, в разі необхідності

Директор практичний психолог

4

Круглий стіл «Безпечний заклад дошкільної освіти»

квітень

Директор,

вихователь-методист

5

 

Вивчення законодавчої бази, знайомство із досвідом протидії цькуванню

березень

 

Директор,

вихователь-методист 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

2Створення психологічно безпечного освітнього простору формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході занять, режимних моментів

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

3Перегляд відеоматеріалів відповідної спрямованості

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

4Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу»

вихованці закладу, батьки

листопад

Педагогічні працівники

5Проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ

вихованці закладу, батьки

травень

Педагогічні працівники

Робота з батьками

Консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»; «Булінг - від «А» до «Я»; «Стоп насильству в сім'ї»

батьки (1 раз на квартал) Вихователі

Тренінг «Безпечний Інтернет»

батьки (грудень) Директор, вихователь-методист

Розміщення відповідної інформації на сайті ясел-садка

батьки (упродовж року) Вихователь-методист

 

Порядок подання та розгляду заяв
про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону
України «Про звернення громадян».
3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов'язаний
повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .
4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.
7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
9. Здобувач освіти може звернутись  до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини булінгу.